Chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Miền Nam! Golfnet.vn sẽ nỗ lực Livesocre và Livestream tất cả các giải golf lớn nhỏ trong và ngoài nước tới toàn thể quý khán giả. Hẹn gặp lại trong những giải golf sau!

ROUND 5 - SINGLE MATCH

Nguyễn Tuấn Long
Match 28
00h45 06/09/2019
6&5
Nguyễn Đình Châu
Nguyễn Tuấn Long
(Đội phó) Nguyễn Đình Châu
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Tuấn Long
4 5 4 6 3 5 4 3 4 4 5 4 2 - - - - -
SCORE AS 1UP AS 1UP 1UP AS 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP -----
Nguyễn Đình Châu
4 6 3 5 3 6 5 4 7 4 6 5 4 - - - - -
Nguyễn Anh Tuấn
Match 27
00h38 06/09/2019
2&1
Làu A Tày
Nguyễn Anh Tuấn
Làu A Tày
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Anh Tuấn
5 6 5 4 3 5 5 4 4 3 6 5 5 6 3 4 3 -
SCORE AS 1UP AS AS 1UP 2UP 1UP AS AS 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP 2UP -
Làu A Tày
5 7 4 4 4 6 4 2 4 4 5 6 4 4 4 5 4 -
Nguyễn Trung Thu
Match 26
00h31 06/09/2019
6&4
Lê Hữu Giang
Nguyễn Trung Thu (Đội trưởng)
Lê Hữu Giang
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Trung Thu
5 6 5 3 3 7 5 5 5 4 6 4 4 6 - - - -
SCORE 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP 5UP 5UP 6UP ----
Lê Hữu Giang
4 5 4 4 5 6 4 5 4 3 5 5 4 5 - - - -
Nguyễn Văn Hưng 87
Match 25
00h24 06/09/2019
6&4
Trịnh Văn Thọ
Nguyễn Văn Hưng 87
Trịnh Văn Thọ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Văn Hưng 87
6 5 5 5 3 5 4 3 4 5 6 5 6 5 - - - -
SCORE 1UP AS AS AS AS AS 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP ----
Trịnh Văn Thọ
5 6 5 5 3 5 3 2 4 3 6 4 5 4 - - - -
Đỗ Ngọc Hoàng
Match 24
00h17 06/09/2019
4&3
Lầu A Bẩu
Đỗ Ngọc Hoàng (Đội phó)
Lầu A Bẩu
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đỗ Ngọc Hoàng
4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 7 3 4 3 5 - - -
SCORE AS 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP ---
Lầu A Bẩu
4 6 4 6 3 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 - - -
Vũ Anh Nguyện
Match 23
00h10 06/09/2019
3&1
Đinh Song Hài
Vũ Anh Nguyện
Đinh Song Hài
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Vũ Anh Nguyện
3 6 4 4 3 6 4 5 4 4 5 5 4 4 6 4 2 -
SCORE 1UP AS 1UP 1UP 1UP AS AS AS AS 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP -
Đinh Song Hài
4 4 6 4 3 5 4 5 4 5 6 5 4 4 4 5 4 -
Hồ Khắc Luận
Match 22
00h03 06/09/2019
3&1
Ngô Công Mạnh
Hồ Khắc Luận
Ngô Công Mạnh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Hồ Khắc Luận
4 5 4 5 2 4 4 3 5 5 5 5 2 5 4 4 3 -
SCORE AS 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP -
Ngô Công Mạnh
4 6 4 5 3 5 3 3 5 5 4 5 3 4 5 4 4 -
Phạm Minh Đức
Match 21
23h56 05/09/2019
HALVED
Nguyễn Văn Toàn
Phạm Minh Đức (Đội phó)
Nguyễn Văn Toàn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Phạm Minh Đức
5 5 3 4 3 5 3 4 4 5 6 5 3 5 5 5 4 5
SCORE 1UP 1UP AS AS 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP AS AS 1UP 1UP 2UP 1UP AS AS
Nguyễn Văn Toàn
4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 6 4 3 5
Phạm Đồng Dũng
Match 20
23h49 05/09/2019
1UP
Nguyễn Gia Hồng
Phạm Đồng Dũng
Nguyễn Gia Hồng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Phạm Đồng Dũng
4 5 5 5 3 5 3 3 7 4 6 4 4 6 6 4 3 5
SCORE AS AS AS AS 1UP AS 1UP 1UP AS 1UP AS AS 1UP AS 1UP AS 1UP 1UP
Nguyễn Gia Hồng
4 5 5 5 2 6 4 3 4 5 5 4 3 7 4 5 4 5
Lê Việt Cường
Match 19
23h42 05/09/2019
2&1
Nguyễn Tuấn Kiệt
Lê Việt Cường
Nguyễn Tuấn Kiệt
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lê Việt Cường
4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 6 4 2 -
SCORE 1UP 2UP 1UP 1UP AS 1UP AS AS 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP -
Nguyễn Tuấn Kiệt
5 5 4 4 4 6 3 4 5 6 5 5 4 4 5 4 3 -
Nguyễn Thanh Hải
Match 18
23h35 05/09/2019
2&1
Nguyễn Thế Vinh
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thế Vinh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Thanh Hải
5 5 4 5 4 4 3 3 3 5 6 4 4 4 4 5 4 -
SCORE AS 1UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP 2UP -
Nguyễn Thế Vinh
5 6 4 5 3 5 3 3 4 4 6 5 4 3 3 4 2 -
Nguyễn Hữu Quyết
Match 17
23h28 05/09/2019
2&1
Nguyễn Gia Quân
Nguyễn Hữu Quyết
Nguyễn Gia Quân
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Hữu Quyết
4 5 4 5 3 4 4 4 5 6 4 5 5 5 5 4 2 -
SCORE 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP 1UP AS AS 1UP 1UP 2UP -
Nguyễn Gia Quân
5 7 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 6 4 3 -

ROUND 4 - FOURSOMES

Nguyễn Trung Thu
Hồ Khắc Luận
Match 16
05h50 05/09/2019
3&2
Doãn Văn Định
Nguyễn Gia Hồng
Nguyễn Trung Thu (Đội trưởng)
Hồ Khắc Luận
Doãn Văn Định
Nguyễn Gia Hồng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Trung Thu
Hồ Khắc Luận
5 6 4 5 5 6 4 4 5 4 6 5 4 6 6 4 - -
SCORE AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP AS AS AS 1UP AS 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP --
Doãn Văn Định
Nguyễn Gia Hồng
5 5 4 6 2 6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 - -
Nguyễn Thanh Hải
Phạm Đồng Dũng
Match 15
05h40 05/09/2019
3&1
Tăng Nhơn Phú
Nguyễn Gia Quân
Nguyễn Thanh Hải
Phạm Đồng Dũng
Tăng Nhơn Phú
Nguyễn Gia Quân
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Thanh Hải
Phạm Đồng Dũng
3 6 5 4 3 5 4 4 4 4 5 6 4 5 6 4 3 -
SCORE 1UP AS 1UP AS 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 3UP -
Tăng Nhơn Phú
Nguyễn Gia Quân
4 4 4 5 4 6 3 4 5 6 5 6 4 5 5 4 4 -
Nguyễn Hữu Quyết
Lê Việt Cường
Match 14
05h30 05/09/2019
2UP
Nguyễn Thế Vinh
Làu A Tày
Nguyễn Hữu Quyết
Lê Việt Cường
Nguyễn Thế Vinh
Làu A Tày
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Hữu Quyết
Lê Việt Cường
6 5 4 5 3 5 4 3 6 4 5 5 5 5 5 5 3 6
SCORE AS AS AS 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP AS AS 1UP 2UP
Nguyễn Thế Vinh
Làu A Tày
6 5 4 6 3 7 4 3 4 4 5 6 4 5 4 5 2 5
Nguyễn Văn Hưng 87
Vũ Anh Nguyện
Match 13
05h20 05/09/2019
4&2
Nguyễn Đình Châu
Trịnh Văn Thọ
Nguyễn Văn Hưng 87
Vũ Anh Nguyện
(Đội phó) Nguyễn Đình Châu
Trịnh Văn Thọ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Văn Hưng 87
Vũ Anh Nguyện
4 6 4 5 3 5 6 4 7 4 5 6 4 5 3 5 - -
SCORE AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 4UP 5UP 5UP 4UP 3UP 4UP --
Nguyễn Đình Châu
Trịnh Văn Thọ
4 4 4 5 3 5 3 3 5 6 4 4 4 6 4 3 - -

ROUND 3 - FOURBALLS

Nguyễn Trung Thu
Lai Thế Cường
Match 12
00h30 05/09/2019
7&5
Lê Hữu Giang
Nguyễn Tuấn Kiệt
Nguyễn Trung Thu (Đội trưởng)
Lai Thế Cường
Lê Hữu Giang
Nguyễn Tuấn Kiệt
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Trung Thu
Lai Thế Cường
4 7 4 5 3 5 4 3 4 5 5 5 4 - - - - -
SCORE AS 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 4UP 5UP 5UP 6UP 7UP -----
Lê Hữu Giang
Nguyễn Tuấn Kiệt
4 6 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 - - - - -
Nguyễn Thanh Hải
Phạm Đồng Dũng
Match 11
00h20 05/09/2019
2&1
Nguyễn Văn Toàn
Lầu A Bẩu
Nguyễn Thanh Hải
Phạm Đồng Dũng
Nguyễn Văn Toàn
Lầu A Bẩu
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Thanh Hải
Phạm Đồng Dũng
3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 -
SCORE 1UP 1UP 1UP 1UP AS AS AS AS AS AS AS 1UP 1UP AS 1UP 2UP 2UP -
Nguyễn Văn Toàn
Lầu A Bẩu
4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 -
Hồ Khắc Luận
Phạm Minh Đức
Match 10
00h10 05/09/2019
1UP
Đinh Song Hài
Phạm Minh Tuấn
Hồ Khắc Luận
Phạm Minh Đức
Đinh Song Hài
Phạm Minh Tuấn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Hồ Khắc Luận
Phạm Minh Đức
4 5 3 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5
SCORE 1UP AS 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP
Đinh Song Hài
Phạm Minh Tuấn
5 4 4 5 3 5 5 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5
Nguyễn Hữu Quyết
Lê Việt Cường
Match 09
00h00 05/09/2019
5&4
Doãn Văn Định
Ngô Công Mạnh
Nguyễn Hữu Quyết
Lê Việt Cường
Doãn Văn Định
Ngô Công Mạnh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Hữu Quyết
Lê Việt Cường
5 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 3 5 - - - -
SCORE 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 4UP 4UP 4UP 5UP 4UP 5UP ----
Doãn Văn Định
Ngô Công Mạnh
4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 - - - -

ROUND 2 - FOURSOMES

Phạm Minh Đức
Vũ Anh Nguyện
Match 08
05h57 04/09/2019
4&2
Nguyễn Đình Châu
Trịnh Văn Thọ
Phạm Minh Đức (Đội phó)
Vũ Anh Nguyện
(Đội phó) Nguyễn Đình Châu
Trịnh Văn Thọ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Phạm Minh Đức
Vũ Anh Nguyện
4 6 4 6 3 5 5 3 6 5 6 5 4 5 4 5 - -
SCORE 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP 4UP 5UP 5UP 5UP 4UP 3UP 4UP --
Nguyễn Đình Châu
Trịnh Văn Thọ
3 5 4 4 3 5 4 3 4 6 4 5 4 6 6 4 - -
Lê Việt Cường
Nguyễn Hữu Quyết
Match 07
05h48 04/09/2019
2UP
Nguyễn Gia Hồng
Lê Hữu Giang
Lê Việt Cường
Nguyễn Hữu Quyết
Nguyễn Gia Hồng
Lê Hữu Giang
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lê Việt Cường
Nguyễn Hữu Quyết
4 6 4 4 4 6 3 3 5 4 5 5 4 5 4 3 3 7
SCORE AS AS 1UP 1UP AS 1UP AS AS AS 1UP AS 1UP 1UP AS AS AS 1UP 2UP
Nguyễn Gia Hồng
Lê Hữu Giang
4 6 5 4 3 4 4 3 5 3 6 4 4 6 4 3 2 5
Nguyễn Thanh Hải
Phạm Đồng Dũng
Match 06
05h39 04/09/2019
2&1
Phạm Minh Tuấn
Nguyễn Tuấn Kiệt
Nguyễn Thanh Hải
Phạm Đồng Dũng
Phạm Minh Tuấn
Nguyễn Tuấn Kiệt
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Thanh Hải
Phạm Đồng Dũng
5 6 4 6 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 -
SCORE 1UP AS AS 1UP AS 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP -
Phạm Minh Tuấn
Nguyễn Tuấn Kiệt
6 5 4 5 3 5 5 2 5 4 7 5 2 4 4 5 5 -
Nguyễn Văn Hưng 87
Đỗ Ngọc Hoàng
Match 05
05h30 04/09/2019
4&2
Đinh Song Hài
Nguyễn Gia Quân
Nguyễn Văn Hưng 87
Đỗ Ngọc Hoàng
Đinh Song Hài
Nguyễn Gia Quân
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Văn Hưng 87
Đỗ Ngọc Hoàng
4 7 5 5 7 5 5 5 5 6 7 5 4 4 4 5 - -
SCORE 1UP AS AS 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP 5UP 4UP 3UP 4UP --
Đinh Song Hài
Nguyễn Gia Quân
5 6 5 4 3 6 4 3 5 6 5 4 4 5 5 4 - -

ROUND 1 - FOURBALLS

Nguyễn Hữu Quyết
Lê Việt Cường
Match 04
00h27 04/09/2019
5&4
Nguyễn Đình Châu
Tăng Nhơn Phú
Nguyễn Hữu Quyết
Lê Việt Cường
(Đội phó) Nguyễn Đình Châu
Tăng Nhơn Phú
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Hữu Quyết
Lê Việt Cường
4 5 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 3 4 - - - -
SCORE 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP ----
Nguyễn Đình Châu
Tăng Nhơn Phú
5 5 4 4 3 5 3 4 5 4 5 6 4 5 - - - -
Nguyễn Văn Hưng 87
Đỗ Ngọc Hoàng
Match 03
00h18 04/09/2019
2&1
Lầu A Bẩu
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Hưng 87
Đỗ Ngọc Hoàng
Lầu A Bẩu
Nguyễn Văn Toàn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Văn Hưng 87
Đỗ Ngọc Hoàng
5 5 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 -
SCORE 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP AS 1UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP -
Lầu A Bẩu
Nguyễn Văn Toàn
4 5 4 3 3 5 3 3 6 5 6 4 3 3 4 4 3 -
Phạm Đồng Dũng
Nguyễn Thanh Hải
Match 02
00h09 04/09/2019
2&1
Doãn Văn Định
Nguyễn Gia Hồng
Phạm Đồng Dũng
Nguyễn Thanh Hải
Doãn Văn Định
Nguyễn Gia Hồng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Phạm Đồng Dũng
Nguyễn Thanh Hải
5 4 4 4 3 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 3 -
SCORE 1UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP AS AS 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP -
Doãn Văn Định
Nguyễn Gia Hồng
3 4 4 5 4 5 4 3 6 4 4 4 3 5 5 3 2 -
Phạm Minh Đức
Vũ Anh Nguyện
Match 01
00h00 04/09/2019
8&6
Lê Hữu Giang
Đinh Song Hài
Phạm Minh Đức (Đội phó)
Vũ Anh Nguyện
Lê Hữu Giang
Đinh Song Hài
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Phạm Minh Đức
Vũ Anh Nguyện
4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 - - - - - -
SCORE AS 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP 6UP 7UP 8UP ------
Lê Hữu Giang
Đinh Song Hài
4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 - - - - - -

NORTH PGA

 • Nguyễn Trung Thu
  Đội trưởng

 • Phạm Minh Đức
  Đội phó

 • Đỗ Ngọc Hoàng
  Đội phó

 • Lê Việt Cường
  Thành viên

 • Hồ Khắc Luận
  Thành viên

 • Nguyễn Văn Hưng 87
  Thành viên

 • Vũ Anh Nguyện
  Thành viên

 • Phạm Đồng Dũng
  Thành viên

 • Nguyễn Tuấn Long
  Thành viên

 • Vũ V Phương Minh
  Thành viên

 • Lai Thế Cường
  Thành viên

 • Nguyễn Anh Tuấn (pro)
  Thành viên

 • Nguyễn Thanh Hải
  Thành viên

 • Nguyễn Hữu Quyết
  Thành viên

 • Nguyễn Sáng
  Thành viên

SOUTH PGA

 • Nguyễn Văn Liêm
  Đội trưởng

 • Nguyễn Đình Châu
  Đội phó

 • Dương Quang Huy
  Đội phó

 • Trịnh Văn Thọ
  Thành viên

 • Doãn Văn Định
  Thành viên

 • Phạm Minh Tuấn
  Thành viên

 • Nguyễn Gia Hồng
  Thành viên

 • Ngô Công Mạnh
  Thành viên

 • Nguyễn Gia Quân
  Thành viên

 • Nguyễn Thế Vinh
  Thành viên

 • Lầu A Bẩu
  Thành viên

 • Làu A Tày
  Thành viên

 • Nguyễn Văn Toàn
  Thành viên

 • Nguyễn Tuấn Kiệt
  Thành viên

 • Đinh Song Hài
  Thành viên

 • Lê Hữu Giang
  Thành viên

 • Lê Văn Tiến
  Thành viên

 • Phạm Thiện Duy
  Thành viên