Chúc mừng golfer Đoàn Xuân Khuê Minh-Vô địch Nữ VMC 2019 sau loạt play-off với chiến thắng chung cuộc 1Up trước Nguyễn Thảo My. Chúc mừng golfer Nguyễn Nhất Long-Vô địch Nam; Nguyễn Anh Minh-Vô địch Trẻ; Nguyễn Duy Dậu-Vô địch Trung niên VMC 2019. GolfNet xin cảm ơn các khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại Qúy vị tại những sự kiến golf lớn trong năm 2020!

Dương Văn Vinh
CHUNG KẾT-NAM
01h56 29/12/2019
6&4 F
Nguyễn Nhất Long
Dương Văn Vinh
Nguyễn Nhất Long
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Dương Văn Vinh 4 6 6 5 4 3 5 6 5 4 4 5 4 5 - - - -
SCORE 1UP AS 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP 4UP 5UP 6UP ----
Nguyễn Nhất Long 5 4 5 3 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 - - - -
Đoàn Xuân Khuê Minh
CHUNG KẾT-NỮ
01h48 29/12/2019
1UP F
Nguyễn Thảo My
Đoàn Xuân Khuê Minh
Nguyễn Thảo My
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đoàn Xuân Khuê Minh 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5
SCORE 1UP 1UP AS 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP AS 1UP AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP
Nguyễn Thảo My 4 4 6 4 4 4 5 4 4 3 6 5 4 4 5 4 3 5
Nguyễn Anh Minh
CHUNG KẾT-TRẺ
01h40 29/12/2019
4&3 F
Đoàn Uy
Nguyễn Anh Minh
Đoàn Uy
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Anh Minh 5 4 6 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 - - -
SCORE 1UP 1UP AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 3UP 4UP ---
Đoàn Uy 6 4 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 2 4 6 - - -
Lê Xuân Quang
CK-TRUNG NIÊN
01h32 29/12/2019
2UP F
Nguyễn Duy Dậu
Lê Xuân Quang
Nguyễn Duy Dậu
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lê Xuân Quang 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 6 4 3 4 5 5 2 7
SCORE AS 1UP AS 1UP AS 1UP AS AS 1UP AS AS AS 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
Nguyễn Duy Dậu 4 4 6 5 4 3 5 5 5 4 6 4 2 4 5 4 3 6
Đặng Quang Anh
H3-NAM
01h24 29/12/2019
1UP F
Đỗ Anh Đức
Đặng Quang Anh
Đỗ Anh Đức
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đặng Quang Anh 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 6 5 3 3 6 5 3 6
SCORE AS 1UP 2UP 1UP AS AS AS AS AS AS 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP
Đỗ Anh Đức 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 2 5 7 4 4 6
Nguyễn Hà My
H3-NỮ
01h16 29/12/2019
6&4 F
Phạm Thị Yến Vi
Nguyễn Hà My
Phạm Thị Yến Vi
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Hà My 4 3 5 4 5 3 5 6 5 5 4 4 4 3 - - - -
SCORE 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP ----
Phạm Thị Yến Vi 6 4 6 4 5 5 5 5 4 6 5 5 4 4 - - - -
Đặng Minh Anh
H3-TRẺ
01h08 29/12/2019
4&3 F
Nguyễn Đức Sơn
Đặng Minh Anh
Nguyễn Đức Sơn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đặng Minh Anh 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 2 4 5 - - -
SCORE 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP ---
Nguyễn Đức Sơn 5 5 5 5 4 3 5 6 4 4 4 5 3 4 6 - - -
Nguyễn Duy Hải
H3-TRUNG NIÊN
01h00 29/12/2019
- -
Đường Ngọc Dương
Nguyễn Duy Hải
Đường Ngọc Dương
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Duy Hải - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SCORE ------------------
Đường Ngọc Dương - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nguyễn Nhất Long
BÁN KẾT-NAM
05h38 28/12/2019
1UP F
Đỗ Anh Đức
Nguyễn Nhất Long
Đỗ Anh Đức
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Nhất Long 5 6 6 4 3 3 5 5 5 4 7 4 3 4 4 4 4 6
SCORE AS AS AS 1UP AS 1UP AS 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP
Đỗ Anh Đức 5 6 6 3 5 4 4 6 5 6 6 4 3 5 4 4 3 6
Đặng Quang Anh
BÁN KẾT-NAM
05h30 28/12/2019
3&2 F
Dương Văn Vinh
Đặng Quang Anh
Dương Văn Vinh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đặng Quang Anh 4 3 4 4 4 5 4 6 5 6 5 4 3 4 5 5 - -
SCORE AS 1UP 1UP AS 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP --
Dương Văn Vinh 4 4 4 3 3 3 5 5 4 6 5 5 3 3 5 5 - -
Nguyễn Duy Dậu
BÁN KẾT-TRUNG NIÊN
01h12 28/12/2019
2UP F
Đường Ngọc Dương
Nguyễn Duy Dậu
Đường Ngọc Dương
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Duy Dậu 4 4 7 5 4 3 4 5 3 4 6 3 4 4 6 3 4 5
SCORE AS AS 1UP 2UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
Đường Ngọc Dương 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 6 4 3 6
Nguyễn Duy Hải
BÁN KẾT-TRUNG NIÊN
01h04 28/12/2019
2&1 F
Lê Xuân Quang
Nguyễn Duy Hải
Lê Xuân Quang
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Duy Hải 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 3 -
SCORE AS AS AS AS AS AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP -
Lê Xuân Quang 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 6 4 3 4 4 4 3 -
Nguyễn Thảo My
BÁN KẾT-NỮ
00h56 28/12/2019
3&1 F
Phạm Thị Yến Vi
Nguyễn Thảo My
Phạm Thị Yến Vi
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Thảo My 4 4 6 2 4 3 3 5 5 4 5 5 3 4 6 5 4 -
SCORE 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 4UP 3UP 2UP 3UP -
Phạm Thị Yến Vi 5 5 6 2 4 2 4 6 5 5 7 4 3 4 5 4 6 -
Đoàn Xuân Khuê Minh
BÁN KẾT-NỮ
00h48 28/12/2019
6&5 F
Nguyễn Hà My
Đoàn Xuân Khuê Minh
Nguyễn Hà My
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đoàn Xuân Khuê Minh 6 4 7 3 3 4 4 7 4 4 6 5 3 - - - - -
SCORE 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 4UP 5UP 4UP 5UP 6UP 7UP 6UP 6UP -----
Nguyễn Hà My 7 5 7 4 4 4 5 5 5 5 8 3 3 - - - - -
Đoàn Uy
BÁN KẾT-TRẺ
00h40 28/12/2019
4&3 F
Nguyễn Đức Sơn
Đoàn Uy
Nguyễn Đức Sơn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đoàn Uy 4 3 5 2 3 3 4 4 5 4 6 4 4 4 6 - - -
SCORE AS 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP ---
Nguyễn Đức Sơn 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 5 5 3 5 7 - - -
Nguyễn Anh Minh
BÁN KẾT-TRẺ
00h32 28/12/2019
3&2 F
Đặng Minh Anh
Nguyễn Anh Minh
Đặng Minh Anh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Anh Minh 4 4 7 3 6 4 4 5 4 4 8 4 3 4 4 3 - -
SCORE 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 3UP --
Đặng Minh Anh 5 5 7 4 5 4 3 5 5 4 8 5 2 3 5 4 - -
Lưu Văn Tuấn
TỨ KẾT-NAM
00h24 28/12/2019
1UP F
Đỗ Anh Đức
Lưu Văn Tuấn
Đỗ Anh Đức
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lưu Văn Tuấn 5 6 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 8
SCORE AS AS 1UP 2UP 1UP AS 1UP 1UP AS AS AS AS 1UP 1UP 1UP AS AS 1UP
Đỗ Anh Đức 5 6 6 4 4 3 3 5 6 4 5 4 3 3 5 6 5 7
Nguyễn Quang Trí
TỨ KẾT-NAM
00h16 28/12/2019
7&6 F
Nguyễn Nhất Long
Nguyễn Quang Trí
Nguyễn Nhất Long
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Quang Trí 5 7 7 5 5 4 4 7 5 5 7 5 - - - - - -
SCORE 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 5UP 4UP 5UP 4UP 5UP 6UP 7UP ------
Nguyễn Nhất Long 3 5 5 4 5 3 5 5 6 4 5 4 - - - - - -
Lưu Đình Hùng
TỨ KẾT-NAM
00h08 28/12/2019
4&2 F
Dương Văn Vinh
Lưu Đình Hùng
Dương Văn Vinh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lưu Đình Hùng 5 4 7 3 5 3 3 5 5 6 6 5 5 4 5 6 - -
SCORE AS 1UP AS AS AS AS AS 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 4UP --
Dương Văn Vinh 5 6 5 3 5 3 3 4 4 7 5 4 4 4 6 5 - -
Đặng Quang Anh
TỨ KẾT-NAM
00h00 28/12/2019
3&1 F
Aaron Tran
Đặng Quang Anh
Aaron Tran
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đặng Quang Anh 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 3 2 -
SCORE AS AS 1UP AS AS AS 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP 2UP 3UP -
Aaron Tran 4 5 6 2 4 4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 3 -
Đỗ Anh Đức
VÒNG 16-NAM
05h24 27/12/2019
6&5 F
Nguyễn Vũ Quốc Anh
Đỗ Anh Đức
Nguyễn Vũ Quốc Anh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đỗ Anh Đức 4 4 5 3 - - - - - 4 5 4 3 4 4 4 3 5
SCORE 7UP 7UP 6UP 6UP ----- 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP 6UP
Nguyễn Vũ Quốc Anh 5 4 4 3 - - - - - 5 6 4 4 5 5 4 4 5
Nguyễn Đức Ninh
VÒNG 16-NAM
05h24 27/12/2019
5&3 F
Dương Văn Vinh
Nguyễn Đức Ninh
Dương Văn Vinh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Đức Ninh 4 5 5 4 5 3 5 6 4 5 5 5 4 5 6 - - -
SCORE 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP AS AS 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP ---
Dương Văn Vinh 5 5 5 4 6 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 - - -
Lưu Văn Tuấn
VÒNG 16-NAM
05h16 27/12/2019
6&5 F
Lê Việt Dũng
Lưu Văn Tuấn
Lê Việt Dũng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lưu Văn Tuấn 5 4 5 3 - - - - - 4 6 4 3 3 4 4 4 5
SCORE 4UP 5UP 5UP 6UP ----- 1UP AS AS AS 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP
Lê Việt Dũng 6 5 5 4 - - - - - 5 5 4 3 4 5 5 5 4
Lưu Đình Hùng
VÒNG 16-NAM
05h16 27/12/2019
AS F
Đinh Hồng Phong
Lưu Đình Hùng
Đinh Hồng Phong
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lưu Đình Hùng 4 5 7 5 4 3 5 5 4 4 6 5 3 4 6 4 4 7
SCORE 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP AS
Đinh Hồng Phong 5 6 7 4 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 6 5 3 6
Jung Soo Yang
VÒNG 16-NAM
05h08 27/12/2019
1UP F
Nguyễn Quang Trí
Jung Soo Yang
Nguyễn Quang Trí
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Jung Soo Yang 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 6 3 4 6 5 5 7
SCORE 3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP AS 1UP AS AS 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP
Nguyễn Quang Trí 5 6 5 4 4 5 4 6 4 4 5 4 3 4 5 5 4 6
Aaron Tran
VÒNG 16-NAM
05h08 27/12/2019
2&1 F
Hà Ngọc Hoàng Lộc
Aaron Tran
Hà Ngọc Hoàng Lộc
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Aaron Tran 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 6 4 4 4 5 4 3 -
SCORE 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP -
Hà Ngọc Hoàng Lộc 5 5 6 4 4 3 4 6 5 4 5 4 3 5 4 5 3 -
Nguyễn Nhất Long
VÒNG 16-NAM
05h00 27/12/2019
3&2 F
Dương Công Văn
Nguyễn Nhất Long
Dương Công Văn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Nhất Long 5 5 4 4 5 4 4 - - 5 5 5 3 4 6 5 3 6
SCORE 5UP 5UP 6UP 5UP 4UP 3UP 3UP -- 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 5UP 4UP
Dương Công Văn 7 5 6 3 4 3 4 - - 6 6 6 4 5 5 5 4 5
Đặng Quang Anh
VÒNG 16-NAM
05h00 07/12/2019
3&1 F
Hoàng Văn Hùng
Đặng Quang Anh
Hoàng Văn Hùng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đặng Quang Anh 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 -
SCORE 1UP AS 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 1UP 1UP AS 1UP 2UP 1UP AS 1UP 2UP 3UP -
Hoàng Văn Hùng 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 6 4 3 4 5 5 4 -
Nguyễn Quốc Công
TỨ KẾT-TRUNG NIÊN
01h14 27/12/2019
5&4 F
Đường Ngọc Dương
Nguyễn Quốc Công
Đường Ngọc Dương
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Quốc Công 1 2 2 2 2 - - - - 2 1 1 1 2 1 1 1 2
SCORE 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP ---- 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP AS AS 1UP
Đường Ngọc Dương 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Lê Xuân Quang
TỨ KẾT-TRUNG NIÊN
05h00 27/12/2019
1UP F
Nguyễn Huy Tiến
Lê Xuân Quang
Nguyễn Huy Tiến
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lê Xuân Quang 5 5 6 3 6 3 4 5 4 5 1 1 2 1 1 1 1 1
SCORE AS 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP AS AS 1UP AS AS AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP 1UP
Nguyễn Huy Tiến 5 4 6 3 4 4 5 5 6 4 1 1 1 1 2 2 1 1
Nguyễn Duy Dậu
TỨ KẾT-TRUNG NIÊN
01h06 27/12/2019
2&1 F
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Duy Dậu
Nguyễn Văn Hưng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Duy Dậu 1 2 1 2 1 1 1 1 - 1 1 1 2 1 1 1 1 1
SCORE 3UP 2UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP - 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP
Nguyễn Văn Hưng 2 1 2 1 1 1 1 1 - 2 2 1 1 1 1 2 1 1
Nguyễn Duy Hải
TỨ KẾT-TRUNG NIÊN
01h06 27/12/2019
1UP F
Nguyễn Văn Đàm
Nguyễn Duy Hải
Nguyễn Văn Đàm
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Duy Hải 5 5 6 3 4 3 5 1 1 5 6 1 2 2 1 2 1 1
SCORE 1UP AS AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP AS AS 1UP
Nguyễn Văn Đàm 6 4 6 3 6 3 5 1 2 5 8 1 1 1 1 1 1 2
Nguyễn Hà Linh
TỨ KẾT-TRẺ
7&6 F
Đoàn Uy
Nguyễn Hà Linh
Đoàn Uy
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Hà Linh 2 2 2 - - - - - - 2 1 2 1 2 1 1 1 2
SCORE 5UP 6UP 7UP ------ 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP
Đoàn Uy 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nguyễn Đức Sơn
TỨ KẾT-TRẺ
17h00 26/12/2019
AS F
Trần Minh Kiên
Nguyễn Đức Sơn
Trần Minh Kiên
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Đức Sơn 1 2 2 1 1 2 2 2 1 4 5 4 4 4 5 4 1 1
SCORE 3UP 2UP 1UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
Trần Minh Kiên 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 6 5 3 6 5 5 2 1
Hồ Anh Huy
TỨ KẾT-TRẺ
17h00 26/12/2019
4&3 F
Đặng Minh Anh
Hồ Anh Huy
Đặng Minh Anh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Hồ Anh Huy 5 5 7 3 4 2 - - - 7 6 4 3 4 4 4 3 6
SCORE 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 4UP --- 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP
Đặng Minh Anh 5 4 5 4 4 1 - - - 4 4 4 3 4 5 4 3 5
Nguyễn Anh Minh
TỨ KẾT-TRẺ
5&3 F
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Minh Triết
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Anh Minh 3 5 6 3 3 3 - - - 5 4 4 3 4 6 4 3 6
SCORE 4UP 3UP 2UP 3UP 4UP 5UP --- AS 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 4UP 4UP 3UP
Nguyễn Minh Triết 4 4 5 4 4 4 - - - 5 5 5 4 5 5 5 3 5
Phạm Thị Kim Nguyên
TỨ KẾT-NỮ
00h58 27/12/2019
4&2 F
Nguyễn Thảo My
Phạm Thị Kim Nguyên
Nguyễn Thảo My
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Phạm Thị Kim Nguyên 5 4 5 3 5 3 5 6 3 5 5 6 3 2 7 5 - -
SCORE 1UP AS AS AS 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 4UP --
Nguyễn Thảo My 6 3 5 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 6 3 - -
Phạm Thị Yến Vi
TỨ KẾT-NỮ
00h50 27/12/2019
3&2 F
Lê Chúc An
Phạm Thị Yến Vi
Lê Chúc An
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Phạm Thị Yến Vi 4 5 5 3 4 7 5 5 5 5 7 4 3 4 4 4 - -
SCORE 1UP 1UP AS AS 1UP AS 1UP AS 1UP 1UP AS AS 1UP 2UP 3UP 3UP --
Lê Chúc An 5 5 4 3 7 5 4 6 6 5 6 4 4 5 6 4 - -
Nguyễn Thị Ngọc Dung
TỨ KẾT-NỮ
00h42 27/12/2019
1UP F
Nguyễn Hà My
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Nguyễn Hà My
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Thị Ngọc Dung 5 4 7 5 5 4 4 1 1 6 5 5 4 4 6 4 4 6
SCORE 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP AS AS AS AS 1UP 1UP 2UP 1UP AS AS AS AS 1UP
Nguyễn Hà My 4 4 5 6 5 5 4 1 1 5 5 4 5 5 6 4 4 5
Đoàn Xuân Khuê Minh
TỨ KẾT-NỮ
00h34 27/12/2019
6&5 F
Đoàn Mỹ Kim
Đoàn Xuân Khuê Minh
Đoàn Mỹ Kim
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đoàn Xuân Khuê Minh 4 5 6 3 5 4 4 5 5 5 6 4 2 - - - - -
SCORE 1UP AS 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP -----
Đoàn Mỹ Kim 5 4 7 4 5 4 5 6 4 6 7 4 4 - - - - -
Nguyễn Vũ Quốc Anh
VÒNG 32-NAM
00h26 27/12/2019
5&4 F
Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Vũ Quốc Anh
Nguyễn Văn Chung
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Vũ Quốc Anh 1 1 1 2 1 - - - - 1 1 1 1 2 1 1 1 1
SCORE 3UP 4UP 5UP 4UP 5UP ---- AS 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP
Nguyễn Văn Chung 2 2 2 1 2 - - - - 1 2 1 2 1 1 1 2 1
Dương Văn Vinh
VÒNG 32-NAM
00h26 27/12/2019
5&4 F
Kohli Nguyễn Đạt
Dương Văn Vinh
Kohli Nguyễn Đạt
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Dương Văn Vinh 5 6 7 3 5 3 5 6 4 5 1 1 1 1 - - - -
SCORE 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 4UP 4UP 5UP 5UP 5UP 5UP ----
Kohli Nguyễn Đạt 7 7 7 4 5 4 5 4 5 5 2 1 1 1 - - - -
Đỗ Anh Đức
VÒNG 32-NAM
00h18 27/12/2019
8&6 F
Trần Ngọc Hưng
Đỗ Anh Đức
Trần Ngọc Hưng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đỗ Anh Đức 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 2 1 1 1 1 1
SCORE 6UP 7UP 8UP ------ AS 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP
Trần Ngọc Hưng 2 2 2 - - - - - - 1 2 2 1 2 1 2 2 2
Nguyễn Đức Ninh
VÒNG 32-NAM
00h18 27/12/2019
4&2 F
Thân Mạnh Hải
Nguyễn Đức Ninh
Thân Mạnh Hải
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Đức Ninh 4 5 6 4 5 3 4 5 5 4 5 1 1 1 1 1 - -
SCORE AS AS AS 1UP 1UP AS AS 1UP 1UP 1UP AS 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP --
Thân Mạnh Hải 4 5 6 3 5 4 4 6 5 4 4 2 2 2 1 2 - -
Nguyễn Đặng Minh
VÒNG 32-NAM
00h10 27/12/2019
4&2 F
Lê Việt Dũng
Nguyễn Đặng Minh
Lê Việt Dũng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Đặng Minh 4 1 1 2 2 2 2 - - 5 5 5 4 5 6 5 4 4
SCORE 1UP AS AS 1UP 2UP 3UP 4UP -- AS 1UP AS AS 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP
Lê Việt Dũng 4 2 1 1 1 1 1 - - 5 7 4 4 4 6 5 3 5
Đặng Đình Hậu
VÒNG 32-NAM
00h10 27/12/2019
1UP F
Đinh Hồng Phong
Đặng Đình Hậu
Đinh Hồng Phong
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đặng Đình Hậu 4 6 5 3 5 3 4 6 5 5 4 5 4 6 6 6 2 2
SCORE AS AS 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP AS 1UP
Đinh Hồng Phong 4 6 6 3 5 4 5 5 4 5 4 6 4 4 5 4 3 1
Lưu Văn Tuấn
VÒNG 32-NAM
00h02 27/12/2019
1UP F
Đỗ Thành Trung
Lưu Văn Tuấn
Đỗ Thành Trung
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lưu Văn Tuấn 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
SCORE 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 1UP AS 1UP AS 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP
Đỗ Thành Trung 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Lưu Đình Hùng
VÒNG 32-NAM
00h02 27/12/2019
4&3 F
Nguyễn Văn Tám
Lưu Đình Hùng
Nguyễn Văn Tám
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Lưu Đình Hùng 5 6 7 4 6 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 - - -
SCORE 1UP AS 1UP AS 1UP AS AS 1UP AS 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP ---
Nguyễn Văn Tám 6 5 6 6 5 5 4 7 3 6 6 6 5 4 5 - - -
Nguyễn Quang Trí
VÒNG 32-NAM
23h54 26/12/2019
6&5 F
Đoàn Văn Nam
Nguyễn Quang Trí
Đoàn Văn Nam
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Quang Trí 4 5 5 1 - - - - - 4 5 5 3 4 5 4 3 6
SCORE 4UP 4UP 5UP 6UP ----- AS AS AS 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP
Đoàn Văn Nam 5 5 6 2 - - - - - 4 5 5 4 5 5 5 4 5
Hà Ngọc Hoàng Lộc
VÒNG 32-NAM
23h54 26/12/2019
4&3 F
Nguyễn Văn Cường
Hà Ngọc Hoàng Lộc
Nguyễn Văn Cường
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Hà Ngọc Hoàng Lộc 5 5 6 5 4 3 4 5 4 5 6 4 3 6 1 - - -
SCORE AS AS 1UP 2UP 1UP AS 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 4UP ---
Nguyễn Văn Cường 5 5 4 4 5 5 5 6 5 4 6 5 5 4 2 - - -
Jung Soo Yang
VÒNG 32-NAM
23h46 26/12/2019
3&2 F
Nguyễn Tiến Sỹ
Jung Soo Yang
Nguyễn Tiến Sỹ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Jung Soo Yang 2 1 2 1 1 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 1 1 1
SCORE 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP -- AS 1UP AS 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP
Nguyễn Tiến Sỹ 1 2 1 2 1 1 1 - - 1 2 1 2 1 1 1 2 2
Aaron Tran
VÒNG 32-NAM
23h46 26/12/2019
3&2 F
Nguyễn Việt Dũng
Aaron Tran
Nguyễn Việt Dũng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Aaron Tran 4 4 6 3 5 3 5 4 5 4 5 4 3 5 1 1 - -
SCORE 1UP 2UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 3UP --
Nguyễn Việt Dũng 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 6 5 3 4 1 2 - -
Nguyễn Nhất Long
VÒNG 32-NAM
23h38 26/12/2019
8&7 F
Nguyễn Thế Anh (1985)
Nguyễn Nhất Long
Nguyễn Thế Anh (1985)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nguyễn Nhất Long 4 5 - - - - - - - 4 5 4 4 4 5 4 4 6
SCORE 8UP 8UP ------- 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 7UP
Nguyễn Thế Anh (1985) 5 5 - - - - - - - 5 6 5 4 5 6 5 5 6
Trần Đức Tuân
VÒNG 32-NAM
23h38 26/12/2019
2UP F
Hoàng Văn Hùng
Trần Đức Tuân
Hoàng Văn Hùng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Trần Đức Tuân 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2
SCORE AS AS 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP
Hoàng Văn Hùng 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nông Quốc Khánh
VÒNG 32-NAM
23h30 26/12/2019
3&1 F
Dương Công Văn
Nông Quốc Khánh
Dương Công Văn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Nông Quốc Khánh 9 6 6 3 6 4 4 6 - 5 4 4 3 4 5 4 4 7
SCORE 1UP AS AS 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP - AS 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP
Dương Công Văn 5 4 6 2 6 4 3 5 - 5 5 5 4 4 5 4 3 7
Đặng Quang Anh
VÒNG 32-NAM
23h30 26/12/2019
6&5 F
Nguyễn Chí Trọng
Đặng Quang Anh
Nguyễn Chí Trọng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đặng Quang Anh 4 5 5 3 5 3 5 4 6 5 5 3 4 - - - - -
SCORE 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP 5UP 4UP 5UP 6UP 6UP -----
Nguyễn Chí Trọng 5 6 5 4 6 4 5 5 5 4 6 4 4 - - - - -
POS
PLAYER
OVERALL
THRU
RND
R1
TOT

Thông tin giải golf

Giải:

Date: 26-29/12/2019

Sân golf: Yên Dũng Resort&Golf Club

Par: 72 | Yardage: 7203

Giải thưởng: Cup và huy chương

RND
  • R1