QUÝ VỊ ĐANG XEM LIVESCORE GIẢI VÔ ĐỊCH CLB GOLF YÊN DŨNG 2020 TRỰC TIẾP TỪ SÂN GOLF YÊN DŨNG - BẮC GIANG

POS
PLAYER
OVERALL
THRU
DIV
HDCP
HDC(D)
GROSS
NET
1
Đỗ Anh Đức
E-2
F
A
2
2
72
70

Đỗ Anh Đức

Việt Nam

Profile

E-2
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54534335436
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45433543536
TOTAL ROUND: 72
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Bùi Minh Tiến
+51
2
C
4
13
73

Bùi Minh Tiến

Việt Nam

Profile

+51
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE5813
TOTAL ROUND: 13
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Nguyễn Quang Hưng
+5E
5
C
5
26
72

Nguyễn Quang Hưng

Việt Nam

Profile

+5E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE466319
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE77
TOTAL ROUND: 26
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Lê Hùng Nam
+64
F
A
2
7
78
76

Lê Hùng Nam

Việt Nam|1974

Profile

+64
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54544346439
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45544534539
TOTAL ROUND: 78
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
5
Đinh Hồng Phong
+82
F
A
6
10
80
74

Đinh Hồng Phong

Việt Nam|1968

Profile

+82
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44426455438
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56544643542
TOTAL ROUND: 80
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
5
Nguyễn Mạnh Điệp
+8-6
F
A
14
8
80
66

Nguyễn Mạnh Điệp

Việt Nam

Profile

+8-6
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55634445541
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46434443739
TOTAL ROUND: 80
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Nguyễn Lê Huy
+92
F
A
7
7
81
74

Nguyễn Lê Huy

Việt Nam

Profile

+92
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE48534445542
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55544443539
TOTAL ROUND: 81
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Phạm Dương Châu
+91
5
C
8
30
73

Phạm Dương Châu

Việt Nam

Profile

+91
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE567422
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE88
TOTAL ROUND: 30
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Dương Văn Vinh
+106
15
A
4
9
71
78

Dương Văn Vinh

Việt Nam

Profile

+106
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE53545729
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46434454842
TOTAL ROUND: 71
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Nguyễn Anh Tuấn
+102
F
A
8
9
82
74

Nguyễn Anh Tuấn

Việt Nam

Profile

+102
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44534446539
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47435543843
TOTAL ROUND: 82
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Nguyễn Văn Cường
+101
F
A
9
10
82
73

Nguyễn Văn Cường

Việt Nam

Profile

+101
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45645635543
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45434544639
TOTAL ROUND: 82
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Lưu Văn Tuấn
+101
F
A
9
82
73

Lưu Văn Tuấn

Việt Nam

Profile

+101
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44454345740
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45573543642
TOTAL ROUND: 82
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Trần Đình Vinh
+113
F
A
8
12
83
75

Trần Đình Vinh

Việt Nam

Profile

+113
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44455467443
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55535453540
TOTAL ROUND: 83
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Dương Hải An
+113
F
A
8
9
83
75

Dương Hải An

Việt Nam

Profile

+113
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66574545446
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45434444537
TOTAL ROUND: 83
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Nguyễn Tuấn Hải
+113
F
A
8
10
83
75

Nguyễn Tuấn Hải

Việt Nam

Profile

+113
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44546455542
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55434743641
TOTAL ROUND: 83
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Choi Sang Il
+11E
F
C
11
83
72

Choi Sang Il

Hàn Quốc

Profile

+11E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46834444441
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45434645742
TOTAL ROUND: 83
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Nguyễn Quốc Công
+11-2
F
A
13
11
83
70

Nguyễn Quốc Công

Việt Nam

Profile

+11-2
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44745346542
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47534543641
TOTAL ROUND: 83
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
18
Nguyễn Đức Vinh
+123
5
C
9
33
75

Nguyễn Đức Vinh

Việt Nam

Profile

+123
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE666624
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE99
TOTAL ROUND: 33
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
18
Nguyễn Duy Thắng
+122
F
A
10
12
84
74

Nguyễn Duy Thắng

Việt Nam

Profile

+122
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45644456442
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45633753642
TOTAL ROUND: 84
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
18
Lưu Bảo Trung
+12E
F
A
12
12
84
72

Lưu Bảo Trung

Việt Nam

Profile

+12E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45543446439
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47535556545
TOTAL ROUND: 84
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
18
Nguyễn Hoài Nam
+12-2
F
A
14
13
84
70

Nguyễn Hoài Nam

Việt Nam

Profile

+12-2
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE35546455542
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46435645542
TOTAL ROUND: 84
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
22
Nguyễn Hùng Vĩnh
+135
F
A
8
14
85
77

Nguyễn Hùng Vĩnh

Việt Nam

Profile

+135
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55634454541
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56554544644
TOTAL ROUND: 85
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
22
Phạm Văn Dũng
+134
F
A
9
13
85
76

Phạm Văn Dũng

Việt Nam

Profile

+134
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE64637447445
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55443544640
TOTAL ROUND: 85
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
22
Bùi Chiến Thắng
+133
F
A
10
13
85
75

Bùi Chiến Thắng

Việt Nam

Profile

+133
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45644557444
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45534644641
TOTAL ROUND: 85
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
22
V Văn Vụ
+132
F
A
11
13
85
74

V Văn Vụ

Việt Nam

Profile

+132
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45535458443
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56633544642
TOTAL ROUND: 85
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
22
Lê Thanh Hà
+131
F
A
12
13
85
73

Lê Thanh Hà

Việt Nam

Profile

+131
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44546456543
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45536643642
TOTAL ROUND: 85
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
22
Dương Công Quang
+13-4
F
B
17
12
85
68

Dương Công Quang

Việt Nam

Profile

+13-4
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45634455642
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55535546543
TOTAL ROUND: 85
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
28
Nguyễn Việt Dũng
+1410
F
A
4
14
86
82

Nguyễn Việt Dũng

Việt Nam

Profile

+1410
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE53547536442
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE48435544744
TOTAL ROUND: 86
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
28
Nguyễn Đức Long (Dứa)
+145
F
A
9
13
86
77

Nguyễn Đức Long (Dứa)

Việt Nam

Profile

+145
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45734446441
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56434656645
TOTAL ROUND: 86
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
28
Đoàn Ngọc Dũng
+144
F
A
10
15
86
76

Đoàn Ngọc Dũng

Việt Nam

Profile

+144
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55655345543
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE36544654643
TOTAL ROUND: 86
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
28
Nguyễn Đăng Hùng
+143
F
A
11
14
86
75

Nguyễn Đăng Hùng

Việt Nam

Profile

+143
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45534455540
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66635553746
TOTAL ROUND: 86
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
28
Nguyễn Văn Lợi
+142
F
A
12
14
86
74

Nguyễn Văn Lợi

Việt Nam

Profile

+142
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE57544446544
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56433536742
TOTAL ROUND: 86
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
28
M Quân Phúc
+14-2
F
A
16
14
86
70

M Quân Phúc

Việt Nam

Profile

+14-2
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56546445544
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55545543642
TOTAL ROUND: 86
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
34
Nguyễn Ngọc Thủy
+154
F
A
11
13
87
76

Nguyễn Ngọc Thủy

Việt Nam

Profile

+154
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54548355544
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46635545543
TOTAL ROUND: 87
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
34
Nguyễn Thái Bình
+151
F
A
14
15
87
73

Nguyễn Thái Bình

Việt Nam

Profile

+151
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45635255540
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47545763647
TOTAL ROUND: 87
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
34
Choi Myung Kyun
+15E
F
C
15
87
72

Choi Myung Kyun

Hàn Quốc

Profile

+15E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55635446543
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56444663644
TOTAL ROUND: 87
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
34
Nguyễn Văn Mạnh
+15E
F
A
15
13
87
72

Nguyễn Văn Mạnh

Việt Nam

Profile

+15E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54655456848
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55434453639
TOTAL ROUND: 87
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
34
Kim Im Yong
+15E
F
C
15
87
72

Kim Im Yong

Hàn Quốc

Profile

+15E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66546444544
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66434743643
TOTAL ROUND: 87
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
34
Kong Jaeyeol
+15-1
F
C
16
87
71

Kong Jaeyeol

Hàn Quốc

Profile

+15-1
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE36545456543
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57535653544
TOTAL ROUND: 87
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
34
Nguyễn Thế Tuy
+15-4
F
B
19
14
87
68

Nguyễn Thế Tuy

Việt Nam

Profile

+15-4
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45634557746
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45435554641
TOTAL ROUND: 87
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
34
N Ngọc Tú
+15-4
F
B
19
15
87
68

N Ngọc Tú

Việt Nam

Profile

+15-4
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45644445642
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56535663645
TOTAL ROUND: 87
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
42
Hoàng Tiến Dũng
+168
F
A
8
15
88
80

Hoàng Tiến Dũng

Việt Nam

Profile

+168
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56645456546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45434835642
TOTAL ROUND: 88
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
42
Trịnh Văn Thắng
+166
F
A
10
14
88
78

Trịnh Văn Thắng

Việt Nam

Profile

+166
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45544445641
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56535844747
TOTAL ROUND: 88
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
42
Nguyễn Tuấn Dũng
+165
F
A
11
16
88
77

Nguyễn Tuấn Dũng

Việt Nam

Profile

+165
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45636556545
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47424754643
TOTAL ROUND: 88
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
42
Lê Đại Nghĩa
+165
F
A
11
15
88
77

Lê Đại Nghĩa

Việt Nam

Profile

+165
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44434468441
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55546556647
TOTAL ROUND: 88
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
42
Nguyễn Ngọc Quang
+16E
F
A
16
16
88
72

Nguyễn Ngọc Quang

Việt Nam

Profile

+16E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54554546543
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56436653745
TOTAL ROUND: 88
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
42
Nguyễn Quang Hưng
+16E
F
C
16
88
72

Nguyễn Quang Hưng

Việt Nam

Profile

+16E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46635435642
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45565554746
TOTAL ROUND: 88
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
42
Lê Đại Minh Trí
+16-1
F
B
17
16
88
71

Lê Đại Minh Trí

Việt Nam

Profile

+16-1
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55533546743
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46535654745
TOTAL ROUND: 88
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
42
Nguyễn Tú Nam
+16-2
F
B
18
16
88
70

Nguyễn Tú Nam

Việt Nam

Profile

+16-2
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66635357445
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46534654643
TOTAL ROUND: 88
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
42
Vương Trường Giang
+16-3
F
B
19
15
88
69

Vương Trường Giang

Việt Nam

Profile

+16-3
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55635455644
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46334647744
TOTAL ROUND: 88
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
51
Nguyễn An Ứng
+176
F
A
11
16
89
78

Nguyễn An Ứng

Việt Nam

Profile

+176
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56645557750
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45435543639
TOTAL ROUND: 89
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
51
Nguyễn Tiến Dũng
+176
F
A
11
17
89
78

Nguyễn Tiến Dũng

Việt Nam

Profile

+176
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54634346641
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66553645848
TOTAL ROUND: 89
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
51
Nguyễn Công Khôi
+175
F
A
12
18
89
77

Nguyễn Công Khôi

Việt Nam

Profile

+175
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45545466645
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57625444744
TOTAL ROUND: 89
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
51
Dương Công Thuyên
+174
F
A
13
16
89
76

Dương Công Thuyên

Việt Nam

Profile

+174
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45545657546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46445654543
TOTAL ROUND: 89
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
51
V Trí Hải
+172
F
A
15
16
89
74

V Trí Hải

Việt Nam

Profile

+172
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46644446543
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46446563846
TOTAL ROUND: 89
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
51
Nguyễn Văn Thắng (am)
+172
13
A
15
15
71
74

Nguyễn Văn Thắng (am)

Việt Nam

Profile

+172
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66674457550
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE475521
TOTAL ROUND: 71
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
51
N Viết Tuấn
+171
13
C
16
69
73

N Viết Tuấn

Việt Nam

Profile

+171
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE6844467645
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE5563524
TOTAL ROUND: 69
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
51
Đặng Đức Kiên
+17-3
F
B
20
17
89
69

Đặng Đức Kiên

Việt Nam

Profile

+17-3
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65646466548
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45443544841
TOTAL ROUND: 89
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Trần Quang
+189
F
A
9
18
90
81

Trần Quang

Việt Nam

Profile

+189
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65554455443
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45555665647
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Trần Ngọc Hưng
+188
F
A
10
17
90
80

Trần Ngọc Hưng

Việt Nam

Profile

+188
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54654436643
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55735754647
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Trương Chí Kiên
+187
F
A
11
14
90
79

Trương Chí Kiên

Việt Nam

Profile

+187
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56634345541
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE565441055549
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Nguyễn Ngọc Sơn
+186
F
A
12
19
90
78

Nguyễn Ngọc Sơn

Việt Nam

Profile

+186
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE34754576546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56643643744
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
N Thanh Linh
+184
F
A
14
18
90
76

N Thanh Linh

Việt Nam

Profile

+184
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45544457644
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56545564646
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Phan Thái Sơn
+183
F
A
15
17
90
75

Phan Thái Sơn

Việt Nam

Profile

+183
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45535457644
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE54454855646
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Đoàn Trung Thụy
+183
F
A
15
17
90
75

Đoàn Trung Thụy

Việt Nam

Profile

+183
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE75645544444
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56445653846
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Kim Sunmi
+181
F
NỮ
17
90
73

Kim Sunmi

Hàn Quốc

Profile

+181
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55647556548
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66434553642
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
B Văn Hải
+181
F
C
17
90
73

B Văn Hải

Việt Nam

Profile

+181
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54555357544
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45565655546
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Kang Minwoong
+181
F
C
17
90
73

Kang Minwoong

Hàn Quốc

Profile

+181
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56645445544
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66544754546
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Trương Tấn Tuyến
+181
F
B
17
17
90
73

Trương Tấn Tuyến

Việt Nam

Profile

+181
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65535656748
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57345553542
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Vy Văn Thành
+18E
F
B
18
18
90
72

Vy Văn Thành

Việt Nam

Profile

+18E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46754546546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56545744444
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Nguyễn Tiến Tài
+18E
F
B
18
18
90
72

Nguyễn Tiến Tài

Việt Nam

Profile

+18E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE64645345542
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57555455748
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Vũ Đình Tiến
+18-3
F
B
21
18
90
69

Vũ Đình Tiến

Việt Nam

Profile

+18-3
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45636456645
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE68525545545
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Đặng Văn Tâm
+18-4
F
B
22
17
90
68

Đặng Văn Tâm

Việt Nam

Profile

+18-4
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56637365546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46435555744
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
59
Nguyễn Văn Tấn
+18-5
F
B
23
16
90
67

Nguyễn Văn Tấn

Việt Nam

Profile

+18-5
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46534466442
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56644863648
TOTAL ROUND: 90
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
75
Ngô Văn Dũng
+1910
F
A
9
17
91
82

Ngô Văn Dũng

Việt Nam

Profile

+1910
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55647456749
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57434733642
TOTAL ROUND: 91
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
75
Dương Mạnh Tiến
+195
14
A
14
17
75
77

Dương Mạnh Tiến

Việt Nam

Profile

+195
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE5556627
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55644774648
TOTAL ROUND: 75
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
75
Nguyễn Văn Hưng
+194
F
A
15
19
91
76

Nguyễn Văn Hưng

Việt Nam

Profile

+194
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65544347543
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE54655764648
TOTAL ROUND: 91
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
75
Kang Kyeong Moon
+193
F
C
16
91
75

Kang Kyeong Moon

Hàn Quốc

Profile

+193
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE48833455747
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56534644744
TOTAL ROUND: 91
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
75
Jang Chung Woon
+193
F
C
16
91
75

Jang Chung Woon

Hàn Quốc

Profile

+193
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46647355646
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45435773745
TOTAL ROUND: 91
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
75
Vũ Trí Tuệ
+192
F
B
17
17
91
74

Vũ Trí Tuệ

Việt Nam

Profile

+192
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55655355847
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46455645544
TOTAL ROUND: 91
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
75
Nguyễn Đức Cường
+192
F
C
17
91
74

Nguyễn Đức Cường

Việt Nam

Profile

+192
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55537556445
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE77534654546
TOTAL ROUND: 91
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
75
Nguyễn Phi Luật
+19-1
F
C
20
91
71

Nguyễn Phi Luật

Việt Nam

Profile

+19-1
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE36646565546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66635643645
TOTAL ROUND: 91
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
75
N Hồng Sơn
+19-3
F
B
22
19
91
69

N Hồng Sơn

Việt Nam

Profile

+19-3
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56635456545
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55645455746
TOTAL ROUND: 91
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
84
Đào Trần Quốc Việt
+208
6
C
12
44
80

Đào Trần Quốc Việt

Việt Nam

Profile

+208
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE7714
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE7761030
TOTAL ROUND: 44
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
84
Nguyễn Tiến Doát
+206
F
A
14
19
92
78

Nguyễn Tiến Doát

Việt Nam

Profile

+206
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE64626467748
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46435574644
TOTAL ROUND: 92
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
84
Nguyễn Tiến Thắng
+203
F
B
17
18
92
75

Nguyễn Tiến Thắng

Việt Nam

Profile

+203
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55934347646
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE44535675746
TOTAL ROUND: 92
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
84
D Văn Thái
+202
F
B
18
20
92
74

D Văn Thái

Việt Nam

Profile

+202
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE64645557547
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67445644545
TOTAL ROUND: 92
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
84
Bùi Huy Tuấn
+202
F
B
18
19
92
74

Bùi Huy Tuấn

Việt Nam

Profile

+202
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56654356747
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46646553645
TOTAL ROUND: 92
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
84
N Đức Dũng
+202
F
B
18
18
92
74

N Đức Dũng

Việt Nam

Profile

+202
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66665468451
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46545543541
TOTAL ROUND: 92
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
84
Nguyễn Hoàng Long
+202
F
B
18
18
92
74

Nguyễn Hoàng Long

Việt Nam

Profile

+202
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56654455646
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55454684546
TOTAL ROUND: 92
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
91
Lê Xuân Quang
+2111
F
A
10
18
93
83

Lê Xuân Quang

Việt Nam

Profile

+2111
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE74545455847
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46535665646
TOTAL ROUND: 93
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
91
N Ngọc Sơn
+2110
F
A
11
19
93
82

N Ngọc Sơn

Việt Nam

Profile

+2110
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56744446444
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56436855749
TOTAL ROUND: 93
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
91
Lê Nho Ích
+218
F
A
13
19
93
80

Lê Nho Ích

Việt Nam

Profile

+218
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45734456644
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE58445556749
TOTAL ROUND: 93
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
91
P Thế Hạnh
+216
F
A
15
18
93
78

P Thế Hạnh

Việt Nam

Profile

+216
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46635558648
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45544773645
TOTAL ROUND: 93
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
91
H Văn Công
+215
F
A
16
18
93
77

H Văn Công

Việt Nam

Profile

+215
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44734446743
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE58637645650
TOTAL ROUND: 93
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
91
Nguyễn Văn Yên
+21-1
F
B
22
21
93
71

Nguyễn Văn Yên

Việt Nam

Profile

+21-1
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56636546546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57544645747
TOTAL ROUND: 93
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
91
Phạm Hữu Nhiên
+21-2
F
B
23
18
93
70

Phạm Hữu Nhiên

Việt Nam

Profile

+21-2
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65635376647
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE565455421046
TOTAL ROUND: 93
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
98
Bạch Thanh Hà
+229
F
A
13
19
94
81

Bạch Thanh Hà

Việt Nam

Profile

+229
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE86635446547
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE65635754647
TOTAL ROUND: 94
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
98
Lê Tuấn Phương
+227
F
A
15
17
94
79

Lê Tuấn Phương

Việt Nam

Profile

+227
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE36543455439
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE611446856555
TOTAL ROUND: 94
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
98
An Ki Seop
+225
F
C
17
94
77

An Ki Seop

Hàn Quốc

Profile

+225
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46535548444
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE89545544650
TOTAL ROUND: 94
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
98
B Văn Hạnh
+225
F
B
17
22
94
77

B Văn Hạnh

Việt Nam

Profile

+225
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66654456648
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45655654646
TOTAL ROUND: 94
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
98
Vũ Quốc Trung
+221
F
B
21
20
94
73

Vũ Quốc Trung

Việt Nam

Profile

+221
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56844546547
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47445654847
TOTAL ROUND: 94
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
98
Bùi Hoàng Mai
+221
F
B
21
21
94
73

Bùi Hoàng Mai

Việt Nam

Profile

+221
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54744556545
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE77545653749
TOTAL ROUND: 94
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
98
Nguyễn Hữu Phải
+22E
F
C
22
94
72

Nguyễn Hữu Phải

Việt Nam

Profile

+22E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56545557547
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57436555747
TOTAL ROUND: 94
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
98
Lê Trung Bắc
+22-1
F
C
23
94
71

Lê Trung Bắc

Việt Nam

Profile

+22-1
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE75753556649
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56546534745
TOTAL ROUND: 94
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
98
Dương Văn Chiến
+22-3
F
B
25
22
94
69

Dương Văn Chiến

Việt Nam

Profile

+22-3
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67654367549
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE36536655645
TOTAL ROUND: 94
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
107
Trần Ngọc Đồng
+2310
F
A
13
20
95
82

Trần Ngọc Đồng

Việt Nam

Profile

+2310
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55577567451
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66544643644
TOTAL ROUND: 95
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
107
Đào Hải Mạnh
+237
F
A
16
22
95
79

Đào Hải Mạnh

Việt Nam

Profile

+237
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65546639549
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56526655646
TOTAL ROUND: 95
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
107
Nguyễn Như Hùng
+232
F
B
21
21
95
74

Nguyễn Như Hùng

Việt Nam

Profile

+232
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44656358647
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47635656648
TOTAL ROUND: 95
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
107
Nguyễn Tuấn
+232
F
B
21
23
95
74

Nguyễn Tuấn

Việt Nam

Profile

+232
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55645457647
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67634654748
TOTAL ROUND: 95
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
107
Chu Văn Thủy
+232
F
B
21
19
95
74

Chu Văn Thủy

Việt Nam

Profile

+232
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE57933346747
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56535565848
TOTAL ROUND: 95
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
107
N Văn Đô
+23E
F
C
23
95
72

N Văn Đô

Việt Nam

Profile

+23E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56756557551
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66444643744
TOTAL ROUND: 95
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
107
D Xuân Bình
+23-1
F
B
24
23
95
71

D Xuân Bình

Việt Nam

Profile

+23-1
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65644466647
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47645664648
TOTAL ROUND: 95
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
T Hữu Thắng
+2414
F
A
10
22
96
86

T Hữu Thắng

Việt Nam

Profile

+2414
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46736456546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66535865650
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
Âu Văn Sơn
+2413
14
A
11
16
79
85

Âu Văn Sơn

Việt Nam

Profile

+2413
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE54839433
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE64461065546
TOTAL ROUND: 79
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
Dương Quốc Anh
+247
F
B
17
23
96
79

Dương Quốc Anh

Việt Nam

Profile

+247
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67735367448
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57645655548
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
Vũ Quốc Đạt
+247
F
B
17
22
96
79

Vũ Quốc Đạt

Việt Nam

Profile

+247
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55745457648
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56537656548
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
Phạm Huy Thưởng
+246
F
B
18
19
96
78

Phạm Huy Thưởng

Việt Nam

Profile

+246
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE76647358854
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE45445653642
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
Trương Đức Hiến
+246
F
B
18
19
96
78

Trương Đức Hiến

Việt Nam

Profile

+246
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65625347846
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE86535844750
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
P Thế Tuấn
+246
F
B
18
24
96
78

P Thế Tuấn

Việt Nam

Profile

+246
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66655355647
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56455665749
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
Nguyễn Xuân Doanh
+244
F
B
20
22
96
76

Nguyễn Xuân Doanh

Việt Nam

Profile

+244
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55737546749
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55545664747
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
Park Seong Ju
+243
F
C
21
96
75

Park Seong Ju

Hàn Quốc

Profile

+243
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE57745447750
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56634754646
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
Nguyễn Văn Khoát
+24E
F
B
24
23
96
72

Nguyễn Văn Khoát

Việt Nam

Profile

+24E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66655548651
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55545654645
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
114
N Văn Dĩnh
+24E
F
B
24
23
96
72

N Văn Dĩnh

Việt Nam

Profile

+24E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46745546546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46646764750
TOTAL ROUND: 96
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
125
Phùng Anh Tuấn
+258
F
B
17
22
97
80

Phùng Anh Tuấn

Việt Nam

Profile

+258
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45756447749
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE59435675448
TOTAL ROUND: 97
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
125
Nguyễn Đức Long
+256
F
B
19
23
97
78

Nguyễn Đức Long

Việt Nam

Profile

+256
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66546356748
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE68535555749
TOTAL ROUND: 97
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
125
Thân Ngọc Sơn
+255
F
B
20
21
97
77

Thân Ngọc Sơn

Việt Nam

Profile

+255
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65547745548
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55565655749
TOTAL ROUND: 97
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
125
Mai Sơn
+255
F
B
20
23
97
77

Mai Sơn

Việt Nam

Profile

+255
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67825555649
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46565645748
TOTAL ROUND: 97
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
125
Nguyễn Văn Nghĩa
+254
13
B
21
18
79
76

Nguyễn Văn Nghĩa

Việt Nam

Profile

+254
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE85756445751
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE5107628
TOTAL ROUND: 79
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
125
Nguyễn Hoàng Hải
+254
F
B
21
23
97
76

Nguyễn Hoàng Hải

Việt Nam

Profile

+254
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66645446546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57545575851
TOTAL ROUND: 97
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
125
N Sĩ Nhận
+252
F
C
23
97
74

N Sĩ Nhận

Việt Nam

Profile

+252
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE44745656748
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66645654749
TOTAL ROUND: 97
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
132
Nguyễn Mạnh Hùng
+264
F
B
22
19
98
76

Nguyễn Mạnh Hùng

Việt Nam

Profile

+264
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE74755449853
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56734753545
TOTAL ROUND: 98
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
132
Phạm Dương Châu
+263
F
C
23
98
75

Phạm Dương Châu

Việt Nam

Profile

+263
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56745558550
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE76534654848
TOTAL ROUND: 98
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
132
Đinh Việt Hoàng
+263
F
C
23
98
75

Đinh Việt Hoàng

Việt Nam

Profile

+263
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE77744555751
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47536555747
TOTAL ROUND: 98
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
132
Dương Văn Huy
+263
14
B
23
22
81
75

Dương Văn Huy

Việt Nam

Profile

+263
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE75556634
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE9556655647
TOTAL ROUND: 81
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
132
Trần Ngọc Anh
+262
F
B
24
24
98
74

Trần Ngọc Anh

Việt Nam

Profile

+262
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56636357546
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57745664852
TOTAL ROUND: 98
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
132
T Văn Thông
+261
F
B
25
23
98
73

T Văn Thông

Việt Nam

Profile

+261
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE57735457851
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47654654647
TOTAL ROUND: 98
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
132
Keum Sung Hun
+26E
F
C
26
98
72

Keum Sung Hun

Hàn Quốc

Profile

+26E
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55766567552
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE54636645746
TOTAL ROUND: 98
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Nguyễn Văn Hải
+2710
F
B
17
22
99
82

Nguyễn Văn Hải

Việt Nam

Profile

+2710
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45536677649
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE86634654850
TOTAL ROUND: 99
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Lô Thị Lặn (Lan)
+278
F
NỮ
19
23
99
80

Lô Thị Lặn (Lan)

Việt Nam

Profile

+278
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE64754457547
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE78526844852
TOTAL ROUND: 99
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Chu Quang Viện
+277
F
B
20
25
99
79

Chu Quang Viện

Việt Nam

Profile

+277
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65645568550
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57645763649
TOTAL ROUND: 99
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Nguyễn Trọng Trung
+276
F
C
21
99
78

Nguyễn Trọng Trung

Việt Nam

Profile

+276
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55656355949
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE77744445850
TOTAL ROUND: 99
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Nguyễn Quang Minh
+276
F
B
21
24
99
78

Nguyễn Quang Minh

Việt Nam

Profile

+276
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66636476549
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE65655855550
TOTAL ROUND: 99
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Phạm Hồng Quang
+275
F
B
22
23
99
77

Phạm Hồng Quang

Việt Nam

Profile

+275
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65745548751
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55545775548
TOTAL ROUND: 99
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Joo Soon Young
+274
F
C
23
99
76

Joo Soon Young

Hàn Quốc

Profile

+274
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65645456748
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57535874751
TOTAL ROUND: 99
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Kim Young Kyun
+272
F
C
25
99
74

Kim Young Kyun

Hàn Quốc

Profile

+272
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66645367649
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57644756650
TOTAL ROUND: 99
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Lã Đại Phong
+272
12
B
25
19
75
74

Lã Đại Phong

Việt Nam

Profile

+272
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65647551048
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE786627
TOTAL ROUND: 75
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
139
Huh Jung Uk
+271
F
C
26
99
73

Huh Jung Uk

Hàn Quốc

Profile

+271
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56645567751
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66646644648
TOTAL ROUND: 99
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
149
Lưu Hồng Quân
+2814
F
A
14
22
100
86

Lưu Hồng Quân

Việt Nam

Profile

+2814
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE88944455653
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57455655547
TOTAL ROUND: 100
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
149
Trần Tuấn
+2812
F
A
16
22
100
84

Trần Tuấn

Việt Nam

Profile

+2812
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE57638546650
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE58545854650
TOTAL ROUND: 100
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
149
Phan Đăng Thìn
+288
F
C
20
100
80

Phan Đăng Thìn

Việt Nam

Profile

+288
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45749348852
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56644855548
TOTAL ROUND: 100
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
149
Phạm Giang
+284
F
C
24
100
76

Phạm Giang

Việt Nam

Profile

+284
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE47545558649
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57636863751
TOTAL ROUND: 100
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
149
Trương Văn Lương
+283
F
C
25
100
75

Trương Văn Lương

Việt Nam

Profile

+283
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE75656467551
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56635854749
TOTAL ROUND: 100
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
149
Lê Việt Hòe
+283
F
C
25
100
75

Lê Việt Hòe

Việt Nam

Profile

+283
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46546546646
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66646866654
TOTAL ROUND: 100
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
149
Nguyễn Đình Thành
+281
F
C
27
100
73

Nguyễn Đình Thành

Việt Nam

Profile

+281
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67753466650
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67546653850
TOTAL ROUND: 100
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
149
Woo Sang Deok
+281
F
C
27
100
73

Woo Sang Deok

Hàn Quốc

Profile

+281
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46754558650
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE68356555750
TOTAL ROUND: 100
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Đặng Đình Cương
+2915
F
A
14
23
101
87

Đặng Đình Cương

Việt Nam

Profile

+2915
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE45758656551
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66634683850
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Đỗ Ngọc Quang
+2914
F
A
15
23
101
86

Đỗ Ngọc Quang

Việt Nam

Profile

+2914
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE35945457648
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE86544764953
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Lưu Văn Thắng
+2914
F
A
15
23
101
86

Lưu Văn Thắng

Việt Nam

Profile

+2914
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE57644458649
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE48465855752
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Vũ Trí Cường
+2912
F
B
17
27
101
84

Vũ Trí Cường

Việt Nam

Profile

+2912
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46755467852
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57646654649
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Doãn Tuấn
+299
F
B
20
26
101
81

Doãn Tuấn

Việt Nam

Profile

+299
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE76665467653
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56455575648
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Tô Quang Phán
+298
F
B
21
24
101
80

Tô Quang Phán

Việt Nam

Profile

+298
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE46644455745
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE77659663756
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Nguyễn Việt Sơn
+298
F
B
21
25
101
80

Nguyễn Việt Sơn

Việt Nam

Profile

+298
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67667566453
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46654566648
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Nguyễn Hữu Hùng
+296
F
C
23
101
78

Nguyễn Hữu Hùng

Việt Nam

Profile

+296
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55655688755
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57634573646
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Thân Văn Sang
+296
F
B
23
27
101
78

Thân Văn Sang

Việt Nam

Profile

+296
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66755666754
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57534664747
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Kim Young Sung
+294
F
C
25
101
76

Kim Young Sung

Hàn Quốc

Profile

+294
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66655558450
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE58435865751
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Nguyễn Tuấn Nam
+294
F
C
25
101
76

Nguyễn Tuấn Nam

Việt Nam

Profile

+294
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66655656752
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE75664554749
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
157
Kim Haegyung
+292
F
NỮ
27
101
74

Kim Haegyung

Hàn Quốc

Profile

+292
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55745668652
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67645654649
TOTAL ROUND: 101
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
169
N Thanh Bình
+3011
F
B
19
24
102
83

N Thanh Bình

Việt Nam

Profile

+3011
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56655447749
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47548646953
TOTAL ROUND: 102
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
169
Đỗ Đăng Trung
+309
F
B
21
27
102
81

Đỗ Đăng Trung

Việt Nam

Profile

+309
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67845567755
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE76335664747
TOTAL ROUND: 102
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
169
Hồ Nguyên Hồng
+308
F
B
22
25
102
80

Hồ Nguyên Hồng

Việt Nam

Profile

+308
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55556567448
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE77744763954
TOTAL ROUND: 102
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
169
Vũ Đức Hạ
+307
F
B
23
29
102
79

Vũ Đức Hạ

Việt Nam

Profile

+307
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66746357650
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67636765652
TOTAL ROUND: 102
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
173
Dương Văn Trường
+3113
F
B
18
26
103
85

Dương Văn Trường

Việt Nam

Profile

+3113
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE75467556651
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67446856652
TOTAL ROUND: 103
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
173
Ngô Thành Hưng
+3112
F
B
19
24
103
84

Ngô Thành Hưng

Việt Nam

Profile

+3112
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE76736446851
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE676347631052
TOTAL ROUND: 103
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
173
Im Gyoeng Heon
+3111
F
B
20
24
103
83

Im Gyoeng Heon

Hàn Quốc

Profile

+3111
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE76754456852
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE410564664651
TOTAL ROUND: 103
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
173
N Văn Linh
+319
F
B
22
28
103
81

N Văn Linh

Việt Nam

Profile

+319
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55745458750
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67645765753
TOTAL ROUND: 103
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
173
Nguyễn Văn Triều
+318
F
C
23
103
80

Nguyễn Văn Triều

Việt Nam

Profile

+318
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE58735556852
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56744783751
TOTAL ROUND: 103
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
173
Nguyễn Văn Công
+317
F
B
24
28
103
79

Nguyễn Văn Công

Việt Nam

Profile

+317
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE76657366753
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66636655750
TOTAL ROUND: 103
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
173
T Văn Khoa
+314
F
C
27
103
76

T Văn Khoa

Việt Nam

Profile

+314
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66636377650
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE48646764853
TOTAL ROUND: 103
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
173
Đ Xuân Cần
+312
F
C
29
103
74

Đ Xuân Cần

Việt Nam

Profile

+312
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67744567753
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46656655750
TOTAL ROUND: 103
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
181
Phạm Việt Khoa
+3210
F
B
22
21
104
82

Phạm Việt Khoa

Việt Nam

Profile

+3210
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE78646648655
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE465341263649
TOTAL ROUND: 104
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
181
Lê Minh
+3210
F
B
22
26
104
82

Lê Minh

Việt Nam

Profile

+3210
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE56547557650
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE59547654954
TOTAL ROUND: 104
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
181
Nông Thu Hà
+327
F
NỮ
25
30
104
79

Nông Thu Hà

Việt Nam

Profile

+327
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE65755457650
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66756764754
TOTAL ROUND: 104
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
181
Phạm Xuân Đương
+322
F
C
30
104
74

Phạm Xuân Đương

Việt Nam

Profile

+322
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE57755556651
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66556765753
TOTAL ROUND: 104
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
185
Nguyễn Minh Hiếu
+3311
F
B
22
30
105
83

Nguyễn Minh Hiếu

Việt Nam

Profile

+3311
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66647657754
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67657562751
TOTAL ROUND: 105
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
185
P Hữu Tuấn
+3310
F
B
23
26
105
82

P Hữu Tuấn

Việt Nam

Profile

+3310
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE57666447550
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE58545965855
TOTAL ROUND: 105
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
185
Ngô Văn Khanh
+334
F
C
29
105
76

Ngô Văn Khanh

Việt Nam

Profile

+334
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66667656654
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66666565551
TOTAL ROUND: 105
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
188
Bùi Khắc Sơn
+3416
F
B
18
26
106
88

Bùi Khắc Sơn

Việt Nam

Profile

+3416
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE74854655751
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66665855855
TOTAL ROUND: 106
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
188
Trần Bình
+3413
F
B
21
29
106
85

Trần Bình

Việt Nam

Profile

+3413
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66854366650
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67556757856
TOTAL ROUND: 106
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
188
Nguyễn Hồng Thắng
+3410
F
B
24
27
106
82

Nguyễn Hồng Thắng

Việt Nam

Profile

+3410
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66737558653
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE88537754653
TOTAL ROUND: 106
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
188
Cho Duek Sang
+348
F
C
26
106
80

Cho Duek Sang

Hàn Quốc

Profile

+348
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67964446753
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46665775753
TOTAL ROUND: 106
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
192
Hoàng Hải Đường
+3512
F
B
23
30
107
84

Hoàng Hải Đường

Việt Nam

Profile

+3512
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66756477553
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57545865954
TOTAL ROUND: 107
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
192
Trần Văn Thoan
+357
F
C
28
107
79

Trần Văn Thoan

Việt Nam

Profile

+357
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE57646457650
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE69458865657
TOTAL ROUND: 107
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
192
Ngô Bích Ngọc
+356
F
NỮ
29
107
78

Ngô Bích Ngọc

Việt Nam

Profile

+356
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55737578552
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57656864855
TOTAL ROUND: 107
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
192
N Văn Thuận
+355
F
C
30
107
77

N Văn Thuận

Việt Nam

Profile

+355
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67736456751
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE68556765856
TOTAL ROUND: 107
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
196
Lưu Quang Hưởng
+3617
F
B
19
26
108
89

Lưu Quang Hưởng

Việt Nam

Profile

+3617
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE96755457553
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE5106655441055
TOTAL ROUND: 108
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
196
Phạm Hoàng Trung
+3611
F
C
25
108
83

Phạm Hoàng Trung

Việt Nam

Profile

+3611
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE106635646854
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE47666845854
TOTAL ROUND: 108
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
196
Kang Kyeong Woon
+3611
F
C
25
108
83

Kang Kyeong Woon

Hàn Quốc

Profile

+3611
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66645456850
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE610835884658
TOTAL ROUND: 108
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
196
P Mạnh Thường
+367
F
C
29
108
79

P Mạnh Thường

Việt Nam

Profile

+367
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE86856457655
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE56638864753
TOTAL ROUND: 108
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
196
Nguyễn Văn Mạnh
+366
F
C
30
108
78

Nguyễn Văn Mạnh

Việt Nam

Profile

+366
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE66746457954
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66637775754
TOTAL ROUND: 108
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
201
Vũ Đình Trung
+3713
F
B
24
29
109
85

Vũ Đình Trung

Việt Nam

Profile

+3713
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE76746685756
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE46657755853
TOTAL ROUND: 109
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
201
Phan Văn Mạnh
+3712
F
B
25
28
109
84

Phan Văn Mạnh

Việt Nam

Profile

+3712
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE87645558654
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE55668756755
TOTAL ROUND: 109
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
201
Ngô Hữu Tâm
+3710
F
C
27
109
82

Ngô Hữu Tâm

Việt Nam

Profile

+3710
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE58646688556
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE57545956753
TOTAL ROUND: 109
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
201
Đỗ Mạnh Tuyên
+378
F
C
29
109
80

Đỗ Mạnh Tuyên

Việt Nam

Profile

+378
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE55656676652
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE58865775657
TOTAL ROUND: 109
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
201
Dương Thị Sơn
+378
F
NỮ
29
109
80

Dương Thị Sơn

Việt Nam

Profile

+378
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67648657756
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE67635855853
TOTAL ROUND: 109
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
201
P Trí Nam
+378
F
C
29
109
80

P Trí Nam

Việt Nam

Profile

+378
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE67966557758
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE66765546651
TOTAL ROUND: 109
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
207
Trần Quang Dũng
+3813
F
B
25
26
110
85

Trần Quang Dũng

Việt Nam

Profile

+3813
A123456789OUT
PAR44534345436
SCORE86856347855
B101112131415161718IN
PAR45434443536
SCORE688347541055
TOTAL ROUND: 110