Golf Việt Nam lần đầu đạt Huy chương SEA Games

05/10/2023Views: 3855

Lịch sử golf Việt Nam đã sang trang, lần đầu tiên chúng ta đã có huy chương SEA Games, đó là chiếc huy chương Vàng và Đồng ở nội dung đơn nam của golfer 15 tuổi, Lê Khánh Hưng và golfer 16 tuổi Nguyễn Anh Minh

Video liên quan