Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) chuẩn bị đưa golf vào giảng dạy

Ngày 15/12/2020, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU) đã phối hợp với Học viện Nason Golf School tổ chức lớp tập huấn môn golf cho giảng viên Trung tâm, chuẩn bị đưa vào giảng dạy cho sinh viên ĐHQGHN trong thời gian tới. Đây … Đọc tiếp Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) chuẩn bị đưa golf vào giảng dạy