Golfer nghiệp dư được nhận tiền thưởng ở giải chuyên nghiệp?

Đây là một chi tiết đáng chú ý trong nội dung của Luật Về Tình Trạng Nghiệp Dư mới, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, vừa được R&A và USGA vừa chính thức giới thiệu

Luật mới gồm những điểm chính:

  1. Golfer chỉ mất tình trạng nghiệp dư trong 5 trường hợp. Trường hợp đầu tiên, quan trọng nhất là khi nhận thưởng cao hơn mức quy định.

* Hạn mức thưởng theo quy định của R&A và USGA là 700 bảng Anh hoặc 1000 USD. Hiệp hội golf mỗi nước có thể có quy định khác (theo đơn vị tiền tệ mỗi nước) nhưng không được vượt quá mức trên (quy đổi). Đối với Việt Nam, VGA sẽ có thông báo sau.

* Golfer nghiệp dư thi đấu trong các giải không tính handicap (scratch competition) sẽ có thể nhận thưởng bằng tiền mặt đến hạn mức nói trên.
Ví dụ: Golfer nghiệp dư A có thể đăng kí thi đấu ở các giải thuộc hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam-VGA Tour, tùy vào kết quả của họ ở giải đó, họ có thể có các quyết định khác nhau. 1) Nếu kết thúc giải ở vị trí có mức tiền thưởng thấp hơn hoặc bằng 23 triệu đồng (giả sử đây là hạn mức của VGA), họ có thể nhận tiền thưởng đó mà không làm mất đi tình trạng nghiệp dư của họ; 2) Nếu kết thúc giải ở vị trí có mức tiền thưởng cao hơn 23tr, họ có thể chọn: a) nhận mức tiền thưởng đến 23tr và bảo lưu tình trạng nghiệp dư hoặc b) nhận đủ mức tiền thưởng và mất tình trạng nghiệp dư.

* Golfer nghiệp dư thi đấu trong các giải có tính handicap (là đa số các giải phong trào hiện nay) không được nhận thưởng bằng tiền mặt. Họ chỉ có thể nhận thưởng bằng hiện vật có giá trị đến hạn mức nói trên.

Lưu ý: các giới hạn ở trên chỉ áp dụng cho các giải đấu “tee-to-hole” trên các sân golf hoặc simulator. Trong các giải đấu khác, không phải là “tee-to-hole”, như là thi đấu long-drive, putting hoặc thi đấu kỹ thuật khác, golfer nghiệp dư có thể nhận thưởng bằng tiền mặt mà không có giới hạn. Hứa hẹn sẽ có nhiều giải Long Drive Championship từ 2022.

2. Các trường hợp golfer sẽ mất tình trạng nghiệp dư:

* Thi đấu như là 1 golfer chuyên nghiệp trong một giải đấu.
* Nhận thù lao khi dạy golf (có một số ngoại lệ đối với trường hợp này).
* Làm việc ở sân golf hoặc sân tập với tư cách pro.
* Thành viên của các tổ chức golfer chuyên nghiệp.

  1. Golfer nghiệp dư có thể nhận hỗ trợ về mặt tài chính hoặc có thể sử dụng hình ảnh của mình cho mục đích quảng bá, quảng cáo. Đây là thay đổi rất quan trọng. Do golf là môn đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về mặt tài chính, các hỗ trợ sẽ giúp amateur golfer có nhiều cơ hội theo đuổi ước mơ và cọ xát, nâng cao trình độ.
  2. Thời gian tối thiểu để lấy lại tình trạng nghiệp dư (reinstatement) giảm xuống còn 6 tháng. Lưu ý: Hiệp hội golf mỗi nước có thể đưa ra thời gian khác, cao hơn mức trên.

Những ngoại lệ của việc nhận thù lao khi dạy golf:

  • Việc dạy golf là 1 phần của 1 chương trình đã đươc hiệp hội golf phê duyệt.
  • Là nhân viên của 1 trường học, dạy golf cho học sinh, sinh viên của trường đó, và thời gian dành cho dạy golf ít hơn 50% tổng thời gian của tất cả công việc của nhân viên đó.
  • Khi việc dạy golf được thực hiện online (ví dụ: youtube video, blogs) hoặc bằng tài liệu viết (ví dụ: viết sách, bài báo trên các tạp chí, ấn phẩm, trang web). Tuy nhiên, việc giảng dạy này chỉ có tính 1 chiều, nghĩa là người đọc phải tự nghiền ngẫm các tài liệu, video nói trên. Golfer phải không được trả lời trực tiếp bất kì người nào khi họ có câu hỏi, thắc mắc về các hướng dẫn trong các tài liệu, video nói trên.

TT. Phan Ngọc Tâm

Tin tức liên quan