Tìm hiểu những loại đất không được kinh doanh sân golf

Đây là nội dung thuộc Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 15-6-2020.

Nghị định quy định các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về quy hoạch, đất đai có trách nhiệm công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quy hoạch và đất đai làm cơ sở để xác định địa điểm xây dựng sân golf.

Chi tiết Nghị định Số 52/2020/NĐ-CP

Trừ các loại đất nêu tại Khoản 1 Điều 6 của Nghị định
số 52/2020/NĐ-CP thì các loại đất khác đều được sử dụng để kinh doanh sân golf và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm sử dụng đúng mục đích.

Các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf gồm: đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất rừng, đất trồng lúa trừ dự án sân golf ở miền núi, trung du và đất rừng không phải rừng tự nhiên; đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của UBND cấp tỉnh…; đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao; đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật đê điều, Luật tài nguyên, môi trường và hải đảo.

Dự án sân golf ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng, và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cũng theo Nghị định, dự án sân golf sử dụng đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên phải đáp ứng điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp.

Nghị định cũng quy định cụ thể diện tích tối đa của sân golf tiêu chuẩn (18 lỗ) không quá 90 ha (bình quân không quá 5 ha trên một lỗ golf); diện tích dự án sân golf xây dựng lần đầu không được quá 270 ha (54 lỗ golf).

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải hoàn thành xây dựng sân golf trong thời hạn không quá 36 tháng đối với sân golf 18 lỗ hoặc không quá 48 tháng đối với sân golf kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.

Theo Tuổi Trẻ/ NĐĐS

Tin tức liên quan