HNGA và phương hướng nhiệm vụ hoạt động mới

Với tinh thần ‘Kế thừa và phát triển’, Ban chấp hành Hội Golf Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2021-2025 quyết tâm thực hiện được những mục tiêu đã đề ra.

Đẩy mạnh hoạt động phong trào golf

* Tăng cường công tác truyền thông về môn golf thông qua các phương tiện thông tin truyền thông đến tất các các đối tượng quần chúng, trong đó trọng tâm là trong lực lượng doanh nhân và học sinh.

* Tiếp tục duy trì việc tổ chức và nâng cao chất lượng các giải golf thường niên, vốn đã trở thành thương hiệu của Hội TP Hà Nội như: Giải Golf Hà Nội mở rộng, Giải Vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội…

* Khuyến khích, cổ vũ và bảo trợ, hỗ trợ các câu lạc bộ tổ chức các giải đấu trong phạm vi các câu lạc bộ.

>>>Ra mắt BCH Hội Golf Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2025

Chú trọng xây dựng đào tạo, phát triển golf trẻ và người chơi mới

* Thông qua việc hợp tác và liên kết với các sân tập golf và các Trung tâm đào tạo golf trên địa bàn Thành phố, HNGA sẽ chú trọng việc xây dựng và phát triển phong trào golf trẻ, thu hút, khuyến khích và hướng dẫn kỹ năng cho những người chơi mới, đưa ra những sáng kiến mới, mở rộng các sân chơi mới cho các Hội viên.

* Xây dựng các đội tuyển: Xây dựng các đội tuyển trẻ, đội tuyển nữ và đội tuyển nam để tham gia các giải thi đấu quốc gia và các hoạt động thi đấu giao hữu với các Hội/CLB địa phương trên cả nước.

Tham gia công tác quy hoạch và phát triển các sân golf, sân tập

* Trên cơ sở quy hoạch sân golf trên địa bàn thành phố Hà Nội và trên cơ sở nhu cầu phát triển của môn golf tại địa phương và nhu cầu của đông đảo hội viên, HNGA sẽ tiến hành tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị nhằm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các sân golf và sân tập golf, các câu lạc bộ golf.

* Qua đó, tổng hợp, đề xuất với các Ngành và UBND Thành phố nhằm hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các sân golf, phong trào golf trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Công tác vận động các nhà tài trợ:

* Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với các nhà tài trợ đồng hành; Đảm bảo hài hoà quyền lợi quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của nhà tài trợ tại các sự kiện do Hội tổ chức

* Tìm kiếm và phát triển thêm các nhà tài trợ mới nhằm đảm bảo các ổn định các hoạt động của Hội.

Công tác cán bộ và xây dựng tổ chức Hội

* HNGA thường xuyên coi trọng hoạt động tập thể của Ban chấp hành, đồng thời đề cao vai trò và trách nhiệm cá nhân của các thành viên BCH trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công để góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

* BCH duy trì sinh hoạt thường xuyên, ngoài các kỳ họp đột xuất. Cứ 6 tháng một lần, Ban chấp hành sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm đánh giá hoạt động của Hội trong thời gian đã qua và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

* Căn cứ theo Điều lệ bổ sung, các uỷ viên BCH nếu 3 kỳ liên tục không sinh hoạt mà không có lý do chính đáng, sẽ mặc nhiên tự rút khỏi BCH.

* Ngoài đội ngũ cán bộ trong BCH, HNGA chú trọng phát triển các câu lạc bộ thông qua hoạt động của ban chủ nhiệm các câu lạc bộ để nhân rộng và phát triển phong trào, tạo nền móng cho hoạt động của Hội.

* Duy trì sự gắn kết giữa các hội viên, đồng thời tăng cường vận động các nhà tài trợ để đảm bảo được các hoạt động thường xuyên của Hội.Quan hệ với các cấp chính quyền và các Sở, Ngành:

* BCH HNGA thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ của các cấp các ngành trong thành phố, của VGA và các Hội golf tỉnh bạn cũng như các sân golf và sân tập golf để tạo những thuận lợi cơ bản nhằm phát triển hơn nữa phong trào golf của thành phố Hà Nội.

Tin tức liên quan