Hướng dẫn của R&A về Luật Golf trong mùa dịch Covid-19

Tổ chức R&A hôm 20/3 đã có hướng dẫn chính thức về luật golf trong thời điểm đại dịch Covid-19 hiện nay. Các hướng dẫn này có tính tạm thời, chỉ áp dụng trong giai đoạn này.

Ghi Điểm trong Đấu Gậy (luật 3.3b)

Theo luật 3.3b, các người chơi phải đổi bảng điểm & ghi điểm chéo cho nhau. Để hạn chế việc tiếp xúc giữa các người chơi thông qua bảng điểm trong thời điểm hiện tại, các Hội Đồng/BTC có thể cho phép các phương pháp ghi điểm khác, không nhất thiết phải tuân thủ các quy định của luật 3.3b, như là:

. Người chơi tự ghi điểm của họ (mà không cần người ghi điểm – marker).
. Người ghi điểm/Bạn chơi không cần phải kí tên trực tiếp lên bảng điểm của người chơi. Bảng điểm có thể được xác nhận bằng lời nói.
. Không cần phải nộp bảng điểm cho Hội Đồng nếu Hội Đồng chấp nhận phương cách nộp điểm khác, ví dụ như người chơi tự nhập vào hệ thốBình

Đa số người chơi ở Việt Nam hiện đang sử dụng V-handicap, nên việc xác nhận & nộp bảng điểm tương đối đơn giản.

Cờ (Flagstick).

Hội Đồng có thể áp dụng các phương thức sau:

. Yêu cầu người chơi phải luôn để cờ trong hố (coi cờ là cố định, không được nhấc khỏi hố), thông qua việc áp dụng một luật địa phương hoặc Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct).
. Không cắm cờ ở tất cả các hố.
Ở Việt Nam, việc xử lý cờ (nhấc khỏi hố, đặt lại trong hố …) gần như luôn được thực hiện bởi caddie, rủi ro do việc tiếp xúc với cờ của người chơi là rất thấp. Tuy nhiên, để tránh rủi ro cho caddie, các sân golf có thể xem xét việc yêu cầu luôn để cờ trong hố.

Hố (Hole).

Nếu Hội Đồng quyết định không làm theo các yêu cầu của “hố/hole” trong phần định nghĩa luật (có đường kính 4 ¼ inches và sân tối thiểu 4 inches) , theo đó sẽ có ảnh hưởng đến việc quyết định khi nào bóng đã “vào hố”.

Hội Đồng cần tham khảo tổ chức quản lý golf địa phương để biết nếu có thể sử dụng kết quả vào tính handicap.

Tiếp xúc giữa các người chơi trên sân có thể thông qua việc chạm vào hố cờ khi nhấc bóng từ trong hố. Một số giải pháp có thể được áp dụng là:
. Làm cho hố trở nên nông hơn để bóng có thể được nhấc ra khỏi hố mà không chạm đến miệng hố hoặc cờ (ví dụ: lật ngược cup hố hoặc đặt thêm vật dụng ở đáy hố).
. Tạo gờ cho hố cao hơn mặt green, và quy định bóng chạm vào gờ này sẽ được tính là đã vào hố.
Một số hiệp hội golf như là USGA đã chính thức chấp nhận kết quả điểm với điều chỉnh về “hố” như trên để tính handicap ở thời điểm hiện tại.

Bẫy Cát (Bunker)

Để tránh tiếp xúc giữa các người chơi thông qua các cây cào cát trên sân, Hội Đồng có thể quyết định không sử dụng cây cào cát, theo đó Hội Đồng có thể:
. Yêu cầu người chơi, sau khi đánh bóng từ bẫy cát, cố gắng phục hồi tình trạng của bẫy cát bằng chân hoặc gậy (thay vì cào).
. Áp dụng luật địa phương Preferred Lies cho phép người chơi được đặt bóng trong một khoảng cách cố định (6inch, 1 scorecard, 1 chiều dài gậy đo …) bên trong bẫy cát để tránh tình huống bóng nằm trong dấu chân, vết lõm … do việc không chăm sóc sân (do không có cào cát).
Áp dụng luật địa phương quy định tất cả các bẫy cát là điều kiện sân bất thường (abnormal course conditions – ACC), theo đó người chơi sẽ được giải thoát không phạt khỏi bẫy cát khi bóng của họ nằm trong bẫy cát. Khi áp dụng luật địa phương này, Hội Đồng nên tham khảo tổ chức quản lý golf địa phương để biết nếu có thể sử dụng kết quả vào tính handicap.
Đây có lẽ không phải là vấn đề lớn tại Việt Nam, do golfer luôn được trợ giúp của caddie và việc chăm sóc sân gần như luôn được thực hiện bởi caddie.

Xem chi tiết thông báo của R&A ở ĐÂY

Theo Trọng tài Phan Ngọc Tâm-Hội đồng trọng tài golf QG

Tin tức liên quan