Những điều cần biết của Hệ thống Handicap Thế giới-WHS

Hệ thống Handicap Thế giới (World Handicap System – WHS) do USGA và R&A phát hành đã được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Đây là một thay đổi lớn trong cách tính handicap của golfer trên toàn thế giới, bao gồm Việt Nam.

Theo Hợp đồng được ký giữa VGA với USGA, R&A, VGA là tổ chức độc quyền duy nhất được quản lý và vận hành hệ thống WHS trên lãnh thổ Việt nam. Các tổ chức ở Việt Nam muốn vận hành WHS phải được VGA ủy quyền.

Qua đó, những thay đổi cơ bản trên Hệ thống Handicap Quốc gia (VHDC) được áp dụng bắt đầu từ 1/1/2020 như sau:

  1. Để khuyến khích người chơi mới, handicap index tối đa được chấp nhận là 54.0 thay vì 36.4.
  2. Người chơi chỉ cần tối thiểu 3 scorecard 18 hố, tương đương 54 hố hoặc 6 scorecard 9 hố để có handicap index thay vì 5 scorecard 18 hố (tương đương 90 hố hoặc 10 scorecard 9 hố) như hiện tại.
  3. Một trận đấu có thể hoàn thành ở 12 hố sẽ được chấp nhận để tính handicap thay vì 9 hố hay 18 hố như hiện tại.
  4. Áp dụng luật solfcap và hardcap đảm bảo sự ổn định của handicap của golfer không thay đổi quá nhanh trong 1 năm.
  5. Áp dụng luật handicap hiệu chỉnh do điều kiện thời tiết (PCC)
  6. Áp dụng công thức tính điểm handicap cho các trận đánh đối kháng (four balls, foursome, single match play). Đây là điểm mới nổi bật của WHS mà hệ thống cũ không có.
  7. Áp dụng luật tính handicap từng ngày theo múi giờ quốc tế UTC, trong đó thời gian chốt scorecard trong ngày lúc 0h00 giờ UTC tương đương với 7:00AM giờ Việt Nam. Đây là điểm khác biệt so với trước vốn handicap được giữ cố định trong 15/30 ngày. Do đó, golfer nên nộp/nhập kết quả vào hệ thống càng sớm càng tốt, chậm nhất là trước 7h sáng ngày hôm sau. Đối với các vòng đấu bắt đầu trước 7h sáng, golfer có thể sử dụng handicap index gần nhất trước đó. Khi chơi nhiều vòng đấu trong cùng một ngày, golfer chơi có thể có handicap index khác nhau cho mỗi vòng đấu.

the

Tin tức liên quan