Sân golf Yên Dũng đổi tên thành Amber Hills Golf&Resort

Từ tháng 4/2022, sân golf Yên Dũng chính thức mang tên mới-Amber Hills Golf & Resort dưới sự quản lý và vận hành của đơn vị chủ quản mới là Tập đoàn Amber.

Được biết, mọi quyền lợi của Hội viên và các dịch vụ liên quan khác của sân vẫn được cung cấp bình thường.

Việc thay đổi nhận diện thương hiệu sẽ mở đầu cho chiến lược cải cách mạnh mẽ, đưa sân golf Amber Hills Golf & Resort lên tầm cao mới nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Booking: 091 573 8822

Email: booking@amberhills.vn

Website: amberhills.vn

Tin tức liên quan